GBBL INTERN

 

 

 

 

 

imageedit_20_9676445890

Alex Schiffelers

Wethouder

Burgerparticipatie

Jeugdbeleid en jeugdzorg

WMO/ouderenbeleid en ouderenzorg

Volksgezondheid

Onderwijs

Kunst en cultuur

Mijn naam is Alex Schiffelers, geboren 16 februari 1955. Getrouwd en vader van twee kinderen, een zoon en een dochter en daarbij zeer ingenomen met mijn twee schoonkinderen. Onder het motto: ”Het gezin is de hoeksteen van de samenleving”, constateer ik dat dit mijn ankerpunt, de plek is, waar ik de energie op doe om maatschappelijk actief en betrokken te zijn. Zonder medewerking en steun van je achterban, hoef je niet aan politiek te beginnen. Inmiddels vanaf december 2017 trotse opa van een schattige kleindochter en in blijde afwachting van ons 2e kleinkind.

 

Ik kan na 24 jaar raadslidmaatschap nog steeds vol op die steun en medewerking rekenen. 24 jaar raadslid voor de GBBL betekent ook 24 jaar ervaring in de Gemeentepolitiek van Landgraaf. Wanneer je 24 jaar politiek actief bent, heb je aan de meeste ontwikkelde en gerealiseerde projecten binnen Landgraaf meegewerkt. Dat verrijkt je persoonlijke kennis en dat verhoogt je waarde voor de lokale politiek.

 

Niet de nestor in de raad, niet de nestor binnen onze fractie, maar wel de nestor binnen de raad als het gaat om de volksvertegenwoordiging van de GBBL in de Gemeenteraad van Landgraaf. In 1994 is de BBL en de Fractie Gulpers het samenwerkingsverband GBBL: Gezamenlijke Burger Belangen aangegaan. Vanaf dat moment ben ik actief namens deze partij opgetreden. Naast plaatsvervangend fractievoorzitter, 8 jaar fractievoorzitter, 10 jaar voorzitter van de Commissie Jaarrekening, lid van de Parkstadraad, 5x lijsttrekker van de Schaesbergse GBBL lijst, vorm ik binnen de fractie een soort van stabiele factor.

 

Een jongere generatie gaat mee en mee voorop, ik vervul graag een uitgebalanceerde meedenkende en meewerkende rol in de fractie. Ik ben breed inzetbaar en ga geen uitdaging binnen de fractie uit de weg. Nog volop actief in het Beroepsleven, wil ik ook nog actief blijven in de Gemeentepolitiek. Als politicus stel ik mij al meer dan 24 jaar de volgende opdracht: 1 Daar waar mogelijk de persoonlijke belangen van onze burgers behartigen. 2 Samen met de raad en het college goede beslissingen voor de Burgers van Landgraaf nemen. Dat is wat u van mij verwachten mag.

 

Actief in het Beroepsleven betekent, dat ik al van 1976 actief in het onderwijs ben. Na op diverse Basisscholen binnen Landgraaf gewerkt te hebben, werk ik vanaf 1994 met veel enthousiasme op SBO de Wissel ( voorheen LOM school de Wissel ). Vanaf januari 2006 als Locatiedirecteur en vanaf 2015 als directeur eindverantwoordelijk voor deze school, de enige school voor Speciaal Basis Onderwijs binnen Landgraaf.

 

Naast mijn raadslidmaatschap ben ik al mijn hele carrière lang maatschappelijk actief. 25 jaar voorzitter van Toneelgroep Ambras en vanaf 2013 Erevoorzitter, actief geweest voor de Onderwijsvakbond KOV, actief geweest voor het Groene Kruis in Landgraaf, meer dan 30 jaar lector binnen de Schaesbergse parochies en tot en met augustus 2017 lid van het Kerkbestuur van het Parochiecluster Schaesberg. Kortom een hele serie van activiteiten, te veel om op te noemen. In 2011 viel mij op Koninginnedag de eer te beurt om Koninklijk onderscheiden te worden. Mijn actieve betrokkenheid bij mijn werk, bij de politiek, bij de kerk en de maatschappij komt voort uit mijn gerichtheid op mensen. Ik heb mensen om mij heen nodig en ben gaarne bereid met anderen samen te werken en mij voor anderen in te zetten.