GBBL INTERN

 

 

 

 

 

imageedit_57_5010510273

Christian Wilbach

Wethouder

Personeel & organisatie

Financiën

Arbeidsmarktbeleid

Participatiewet

Inburgering

Sociale werkvoorziening

ISD BOL

Armoedebeleid en schuldhulpverlening

Ik ben geboren in 1973 in de vroedvrouwenschool in Heerlen. Ik ben zo snel mogelijk teruggekeerd naar Abdissenbosch,  waar ik tot mijn 21ste getogen ben. VWO gedaan bij Antonius Doctor College in Kerkrade en Rechten gaan studeren bij de Universiteit Maastricht. Inmiddels al 20 jaar mr. in de rechten met vakthematische aantekening Staats- en Bestuursrecht, verhuisd naar Waubach, tegenwoordig in de Kerkstraat. Ik woon samen en heb 3 kinderen en een bonuskind met aanhang.

Ik heb altijd gewerkt voor of bij verschillende gemeenten in diverse rollen. Van medewerker bij de Sociale Dienst tot afdelingshoofd Sociale Zaken, WMO en Jeugdzorg, Publiekszaken en van alles er tussen in. Mijn inhoudelijke expertise ligt op het vlak van Financiën, Arbeidsmarktbeleid, Participatie en Armoedebestrijding. Ik ben als wethouder bestuurslid van ISD BOL, WOZL, BSGW en KredietbankLimburg

Voor mij is het belangrijkste van een politicus dat je er bent voor alle inwoners. Je moet je mannetje staan in de politieke arena tot aan Den Haag aan toe. Maar minstens net zo belangrijk vind ik de pot bier aan de bar van de voetbalclub. De burgers, daar zijn wij voor! Dus als u mij persoonlijk vragen wil stellen dan bent u altijd van harte welkom.