GBBL INTERN

 

 

 

 

 

imageedit_6_7043131120

Delano Lankhorst

Plv. fractievoorzitter & raadslid

Duurzaamheid en nieuwe energie

Evenementen

IBA

Toerisme

ICT

Arbeidsmarktbeleid

Jeugdbeleid en jeugdzorg

Onderwijs

Economie

Stadspromotie

Personeel en organisatie

Mijn naam is Delano Lankhorst, 20 jaar en wonend in Nieuwenhagen. Na het behalen van mijn havodiploma en één jaar de opleiding People and Business Management gevolgd te hebben, besloot ik om mij volledig te focussen op het uitwerken van mijn bedrijf actief in de evenementenbranche. Iets waar ik een grote passie voor heb opgebouwd. Ik wilde niet voor de gebruikelijke weg kiezen en koos voor mijn eigen pad. Ik doe gewoonweg wat ik leuk vind en waar mijn expertise ligt. Daarom ben ik ook een enorme voorstander van talentontwikkeling.

Door mijn bijzondere verleden heb ik een groot sociaal netwerk opgebouwd zowel zakelijk als in het gewone leven. Veel kennis opgedaan, contacten gelegd en zeer betrokken geweest. Dat heeft me doen besluiten om fractieassistent bij GBBL te worden per december 2016. Ik ben er van overtuigd dat wij als partij dichtbij de mensen staan en alles in werking zetten om de belangen van de inwoners te behartigen. Sinds 2018 mag ik de rol van raadslid vervullen. De gebieden waar ik mij voornamelijk in verdiep zijn: talentontwikkeling, toerisme en recreatie, ondernemen en duurzaamheid.