GBBL INTERN

 

 

 

 

 

imageedit_53_7968161337

René Hensgens

Raadslid

Personeel en organisatie

ISD BOL

Armoedebeleid en schuldhulpverlening

Volksgezondheid

Ruimtelijke ordening

IBA

Toerisme

Mobiliteit

Vanaf 12 april 2018 ben ik lid van de gemeenteraad van Landgraaf. Een beginner dus. Maar toch ook weer niet, want in de afgelopen drie jaar ben ik voorzitter van GBBL geweest en als zodanig veelvuldig in contact met onze raadsleden en assistenten tijdens de wekelijkse fractievergaderingen en door de vele gesprekken die ik met allen gevoerd heb. De eerste helft van mijn voorzitterschap was vooral inventariseren en stabiliseren, maar vanaf herfst 2016 stond alles in het teken van de strijd van GBBL voor behoud van zelfstandigheid voor de gemeente Landgraaf. In januari 2017 lukte het om samen met CDA een motie aan te nemen waardoor er een nieuwe coalitie nodig werd. Ik heb mede onderhandeld over de totstandkoming van deze nieuwe coalitie van GBBL en CDA. Vrijwel geheel 2017 heeft in het teken gestaan van het verzet tegen het voornemen van GS Limburg om een herindeling Heerlen-Landgraaf te forceren. Aan het eind van het jaar mocht ik twee hoogtepunten voor GBBL meemaken: het referendum wees uit dat bijna 80% van de bevolking tegen deze opgelegde herindeling was en als tweede het advies van de Raad van State om dit herindelingsvoorstel niet door te sturen naar het parlement. Minister Ollongren heeft het voorstel niet naar de Tweede Kamer gestuurd en dus mocht Landgraaf op 21 maart 2018 toch naar de stembus voor de gemeenteraadsverkiezingen.

 

De uitslag van de gemeenteraadsverkiezing was voor GBBL een doorslaand succes, want als enige partijen in Limburg behaalden onze lijsten een absolute meerderheid. Een hoogtepunt voor mij als voorzitter en een hoogtepunt voor mij persoonlijk, want ik kreeg genoeg stemmen om nu deel uit te maken van de gemeenteraad. Dit heeft als gevolg dat ik binnenkort mijn voorzitterschap op het hoogtepunt moet neerleggen en me als raadslid verder zal inzetten voor Landgraaf. Mijn interesse gaat vooral uit naar de onderdelen waar ik me het meest toe aangetrokken voel. Door mijn lange onderwijs carrière in het Voortgezet Onderwijs is onderwijs uiteraard daarbij, maar ook de sociale problematiek spreekt mij zeer aan door mijn werk als vrijwilliger bij het maatschappelijk werk van Landgraaf, de stichting Welsun. Daarnaast heb ik meer dan 25 jaar gewerkt voor en bij de onderwijsvakbond AOb in Utrecht en heb ik ruime ervaring in het medezeggenschapswerk. Tot slot hebben toeristische en planologische onderwerpen mijn warme belangstelling.

 

Privé wil ik nog kwijt dat ik sinds 2012 geniet van mijn pensioen en sinds 2015 AOW mag ontvangen. Ik ben al 42 jaar getrouwd met Carina Hensgens-Offermans en samen hebben wij twee kinderen en 3 kleinkinderen met een vierde op komst. Aangezien alle nakomelingen in Noord-Brabant wonen is dat naast Limburg de tweede provincie waar we vaak en graag vertoeven.