GBBL INTERN

 

 

 

 

 

Afbeelding2

Saskia Janssen

Raadslid

Openbare orde en veiligheid

Speelvoorzieningen

Toezicht en handhaving

Afval RD4

Accommodaties

Ruimtelijke ordening

Grondzaken

Participatiewet

Ik ben Saskia Janssen. In 2010 was ik voor de eerste keer verkiesbaar voor de lijst UoW van GBBL. Tussen 2010 en 2014 ben ik fractie-assistent geweest voor GBBL. Tussen 2014 en 2018 was ik als raadslid actief voor GBBL. Ik ben blij dat ik mijn werk en taak als raadslid weer mag voortzetten tot 2022. Naast mijn raadslidmaatschap voor GBBL ben ik voorzitter van Bewonersvereniging Lauradorp, bestuurslid van het Zomerfestival Lauradorp en vrijwilligster bij kinderclub de Funny’s in Lauradorp. Al jaren zet ik mij in voor de gemeenschap in Landgraaf en de buurt Lauradorp in het bijzonder. Het is fijn om als raadslid de belangen van heel Landgraaf te mogen behartigen. Met heel mijn hart, inzet én doorzettingsvermogen probeer ik de leefbaarheid in de buurten te behouden. Hiervoor zal ik mij blijven inzetten!

 

Ik ben Gedreven

Ik ben Betrokken

Ik ben Betrouwbaar

Ik ben Loyaal