GBBL INTERN

 

 

 

 

 

 

Vragen uit raad

ARTIKEL 41 BRIEF

Hier staan de recente Artikel 41 brieven van de GBBL raadsleden, gericht aan het College van Burgemeester & Wethouders van de gemeente Landgraaf. De gemeenteraadsleden kunnen over allerlei zaken die te maken hebben met de taken en verantwoordelijkheden van het dagelijks bestuur van de gemeente (dus wat het college van burgemeester en wethouders doet) niet alleen in een vergadering vragen stellen, ze kunnen dat ook schriftelijk doen. Artikel 41 vragen worden zo genoemd omdat de mogelijkheid van het schriftelijk bevragen van het college is vastgelegd in het Reglement van Orde voor de gemeenteraad. De vragen moeten binnen 30 dagen door het college worden beantwoord.