GBBL INTERN

 

 

 

 

 

 

Laatste nieuws

 • Op 22 februari tijdens de ledenvergadering van GBBL is kandidaat Edwin Eggen gekozen als nieuwe voorzitter. Hij kreeg de voorzittershamer van voorgang

 • 𝗣𝗲𝗿𝘀𝗯𝗲𝗿𝗶𝗰𝗵𝘁 | 𝗥𝗮𝗮𝗱𝘀𝗹𝗶𝗱 𝗗𝗲𝗹𝗮𝗻𝗼 𝗟𝗮𝗻𝗸𝗵𝗼𝗿𝘀𝘁 𝗱𝗼𝗲𝘁 𝗲𝗲𝗻 𝘀𝘁𝗮𝗽𝗷𝗲 𝘁𝗲𝗿𝘂𝗴 Delano Lankhorst, 23 jaar en inmiddels bijna 4 jaar raadslid heeft ervoor gekozen om zic

 • Door het terugtrekken van Delano Lankhorst is plek 2 van lijst Nieuwenhagen vrijgekomen. Delano staat wel nog op de lijst, maar op plek 22. Voor de tw

 •         Onze lijsttrekkers zijn dezelfde als vier jaar geleden. Hieronder de top 10 van deze lijsten.     Veel succes allemaal

 • Open brief van fractievoorzitter Ton Embregts naar aanleiding van twee krantenartikelen in De Limburger, geschreven door journalist Marcel de Veen. Op

 • Strijthagen en omgeving onder handen genomen De gemeente Landgraaf is van plan om de uitgestrekte omgeving rond Strijthagen de komende jaren flink aan

 • Artikel 41 brief over achterstallig onderhoud in wandelgebied Strijthagen. Dinsdag 30 maart 2021 Geachte voorzitter, Enkele jaren geleden mocht de sta

 • MELDEN AAN POLITIE OF BURGEMEESTER Raadslid Pascalle Willemsen heeft een artikel 41 brief naar het College van B&W gestuurd in verband met drugsov

 • Raymond Vlecken wordt de nieuwe burgemeester van Weert. De 54-jarige CDA’er is woensdagavond voorgedragen tijdens een raadsvergadering. Waarneme

 • ????????????????: ?????? ??????? ??? ??? ??????? ?? ???? ???????????? ?? ???????? Landgraaf, 23 februari 2021 Als coalitiepartijen hebben we waarderin

 • Op de brug in Rimburg tussen Duitsland en Nederland werden toespraken gehouden o.a. Door de burgemeesters van Landgraaf en partnerstad Übach-Palenberg

 • Op 17 juli werd het hoogste punt van de bouw van het nieuwe zwembad bereikt. Deze dag werd door wethouder Freed Janssen de Landgraafs vlag gehesen bij

 • Zaterdag 27 september was de plantdag voor de gearriveerde bomen in het levensbomenbos. Er was veel belangstelling voor het moment dat wethouder Freed

 • Tijdens Bunkerpop 2019 is voor het eerst Bunkerbier geschonken. Wethouders Alex Schiffelers en Freed Janssen hadden samen met Andreas Philipp van de O

 • Traditioneel is een delegatie van het College van B&W aanwezig bij de opening van het theaterseizoen 2019/2020 van Theater Landgraaf. De aftrap we

 • Andy Dritty, oud-wethouder van Landgraaf en oud-fractieleider van GBBL in de raad, is gevraagd om gedeputeerde te worden in de provincie Limburg. Andy

 • Ook dit jaar zal GBBL deelnemen aan de Samenloop voor Hoop. Op sportpark ter Waerden vindt het evenement plaats op 22 en 23 juni 2019. SamenLoop voor

 • In de besluitvormende vergadering van 18 april werd wederom uitvoerig gediscussieerd over het verstrekken van een achtergestelde lening ten behoeve va

 • Ter besluitvorming lag slechts één voorstel voor in de besluitvormende vergadering van 28 maart: een ontwerp verklaring van geen bedenkingen aanvraag

 • Belangrijkste onderwerp van de besluitvormende raad van 27 februari was de gang van zaken rond het zonnepark in Abdissenbosch.  Zowel het projectplan

 • De besluitvormende raadsvergadering van 7 februari was een heel bijzondere, want het was een besloten vergadering (onder geheimhouding). Niet alleen w

 • Op zaterdag 12 januari werd het Cultuurhuis Landgraaf officieel geopend door gedeputeerde Mackus en burgemeester Vlecken. De beide verenigingen Fanfar

 •   DUBBELKLIK VOOR EEN VERGROTING

 • Op 4 januari vond de nieuwjaarsborrel van GBBL plaats in café d’r Sjutt.. Voorafgaand was er een korte ledenvergadering met als enig agendapunt

 • Op 15 december hield de fractie van GBBL weer een strategiesessie in de Residentie in Abdissenbosch. Er werd teruggeblikt op 2018, maar vooral ook voo

 • Zoals wellicht bekend is, werkt GBBL al een aantal jaren mee aan de actie Voedselbank. In een supermarkt kunnen klanten een paar extra boodschappen af

 • Ook dit jaar konden vrijwilligers naar de feestavond gaan in Sporthal Strijthagen, waar op 7 december een bont programma werd gepresenteerd. Wethouder

 • Onze GBBL wethouders nemen graag deel aan activiteiten, zowel binnen als buiten het raadhuis. Wethouder Freed Janssen met BMX kampioen Laura Smulders

 • Op 26-10 werd het Bert Janssen Park officieel geopend. Ter nagedachtenis aan deze geliefde oud-burgemeester die in augustus 2017 overleed. Opening Ber

 • Op donderdag 8 november vonden de jaarlijkse Algemene Beschouwingen plaats over de begroting van 2019. Het doet GBBL deugd om te zien dat haar wensen

 • Onze wethouders Janssen, Schiffelers en Wilbach nemen graag deel aan activiteiten buiten het raadhuis.  Niet te snel! Ook met 30 kom je er wel! Sinds

 • Hieronder een selectie van activiteiten buitenshuis waar onze GBBL wethouder Schiffelers bij betrokken was Wethouder Alex Schiffelers nam afgelopen ma

 • Na het lange zomerreces begint de politieke activiteit van de raadsleden weer. Diverse fracties zijn uiteraard al een aantal keren bijeen gekomen voor

 • Mevr. Pascalle Willemsen heeft een art 41 brief gestuurd betreffende de problemen bij de kermis in Schaesberg, waar een groot aantal exploitanten niet

 • Ruben L. Oppenheimer maakt steeds treffende tekeningen. Hier toont deze top cartoonist op eenvoudige wijze het verdriet van Pinkpop, Landgraaf en heel

 • In de ledenvergadering van 26 juni 2018 is in Gemeenschapshuis D’r Sjtee Uul het nieuwe bestuur van GBBL gekozen. Voorzitter René Hensgens geeft het s

 • Op 14 juni werd het contract van Pinkpop met de gemeente Landgraaf verlengd tot 2040. Zowel Pinkpopbaas Jan Smeets als de gemeentelijke vertegenwoordi

 • Op 7 juni werd het Pinkpopbeeld officieel onthuld en op 12 juni werden 49 vaandels geplaatst aan lantaarnpalen met de affiches van de 49 Pinkpop editi

 • De avondvierdaagse werd gehouden op 28, 29, 31 mei en 1 juni. Daarbij tevens actie voor gezondheid van oud en jong. De wethouders van sport en jeugdza

 • Tijdens een bijzondere raadsvergadering op dinsdag 15 werden de wethouders geïnstalleerd. Op de foto v.l.n.r. gemeentesecretaris Hans Rijvers, wethoud

 • Op dinsdag 15 mei zal het coalitieconvenant in de extra besluitvormende raad worden gepresenteerd aan de gemeenteraad. Dit convenant is tot stand geko

 • Raadslid Loek Moling ziet alsnog af van functie raadslid Op maandag 2 april heeft de heer Loek Moling de fractie van GBBL op de hoogte gebracht over z

 • GBBL, ouderenpartij OPL en lijst Wiel Heinrichs waren de winnaars van de verkiezingen. CDA, Groen Links en VVD bleven stabiel en PvdA en SP verloren e

 • Hieronder de raad in oude samenstelling (links) en nieuwe samenstelling (rechts). In die laatste samenstelling kan nog wijziging komen als uit de raad

 • Op donderdag 29 maart werd de nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd, waaronder 10 nieuwe leden. Nieuw in de raad komen de jeugdige Stijn Kropman (CDA), Ro

 • Tien raadsleden keren niet meer terug in de raad, waaronder twee GBBL’ers. Twee zeer gewaardeerde GBBL’ers namen vanavond afscheid van de

 • Eerste coalitiegesprekken Landgraaf openbaar GBBL, de winnaar van de verkiezingen in Landgraaf, begint komende donderdag met de coalitieonderhandeling

 • ACHTERGROND FUSIEVERKIEZINGEN Verkenner in de regio snel aan het werk Beleid belangrijker dan herindeling in Kerkrade De kiezers in Brunssum en Landgr

 • In het afgelopen jaar was GBBL vertegenwoordigd door 10 raadsleden, 4 van UoW en 3 van Schaesberg en Nieuwenhagen. Dit aantal is bij de verkiezingen g

 •   Op 24 feb hebben wij onze verkiezingscampagne in Op de Kamp opgestart met een gezamenlijke actie van onze drie lijsten. Na winkelcentrum Waubac

 • Artikel_Ombudsteam_GBBL  KLIK OP LINK VOOR DE TEKST   ombudsteam@gbbl.nl    

 • Her en der in Landgraaf vindt men de verkiezingsborden. Ook een aantal geveldoeken, reclamekarren en hekwerken zijn geplaatst. Volgende week volgen de

 • Zaterdag 24 februari was GBBL bijzonder goed vertegenwoordigd in winkelcentrum Op de Kamp. Tussen 10 en 14 uur waren elk uur minimaal 10 leden aanwezi

 •     Wat bezielde meneer Vincken om op vrijdagnamiddag 9 februari beroep aan te tekenen tegen het besluit van het stembureau om GBBL met drie lijsten t

 • GBBL Verkiezingsprogramma 2018 Via bovenstaande link kunt u het verkiezingsprogramma van de partijen van GBBL openen en lezen. Veel leesplezier en wel

 • Op woensdag meldde de krant De Limburger nog dat het een klacht bij de Kiesraad was, maar deze blunder werd op donderdag netjes hersteld, inclusief de

 • Op 14 december behandelde de Raad van State een klacht van Eric Vincken, een inwoner van Landgraaf. De RvS was snel kaar met de zitting: het beroep we

 • Op 9 februari werd bekend dat lijst 5 GBBL Nieuwenhagen niet is toegelaten, omdat het administratief niet in orde was. Een fout die overigens al in 20

 • ‘College moet alert blijven’ DOOR MARCEL DE VEEN LANDGRAAF De politiek in Landgraaf is er niet gerust op. Nog steeds dreigt volgens een meerderheid va

 • Lijsttrekker Freed Janssen Gemeenteraadsverkiezingen 21 maart Van de drie GBBL-lijsten had u de lijst GBBL-Nieuwenhagen nog tegoed. Voor Nieuwenhagen

 • Lijsttrekker Alex Schiffelers Gemeenteraadsverkiezingen 21 maart GBBL heeft voor de verkiezingen op 21 maart wederom een ruim aantal kandidaten bereid

 • Lijsttrekker Patrick Mevissen Gemeenteraadsverkiezingen 21 maart GBBL heeft voor de verkiezingen op 21 maart wederom een ruim aantal kandidaten bereid

 • De toekomst van de regio blijft onderwerp van discussie. Nog voordat de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen bekend zijn, is er alweer druk vanuit

 • Gemeente Heerlen heeft de eigen gemeenteraad foutief voorgelicht over de herindelingsprocedure. En dat wordt nu, een maand later, rechtgezet. Hoe het

 • ‘Brunssum waardigheid en respect teruggeven’ Een lastige klus, maar ‘t kump good’. Waarnemer Gerd Leers begint vol goede moed. Met een oproep tot resp

 • In de Provinciale Statenvergadering werd Ger Koopmans gespaard door de coalitie. Geen enkele vorm van zelfkritiek bij CDA, SP, VVD, D’66 en PvdA

 • Van links naar rechts gouverneur Bovens, beoogd waarnemen Leers, minister Ollongren en vertrekkend burgemeester Wijnants van Brunssum ‘Palmen’ kan in

 • Na de verkiezingen in maart 2018 keert Andy Dritty niet terug in de bankjes van de gemeenteraad van Landgraaf. De krant licht zijn vertrek toe. Dritty

 • COMMENTAAR VAN HOOFDREDACTIE DE LIMBURGER Dubbelbesluit Dat er een fusie tussen diverse gemeenten komt om de bestuurskracht in Parkstad te versterken,

 • De gemeente Landgraaf reageert opgelucht na de bekendmaking van het nieuws over het niet doorgaan van het fusievoorstel met Heerlen.     &nb

 • ANALYSE HERINDELING Uitstel fusie, geen afstel Even geen fusie Heerlen-Landgraaf. Er wordt weer gekeken naar een herindeling in heel Parkstad. De prov

 •   Gedeputeerde Ger Koopmans geeft zijn mening over het niet doorgaan van de fusie Heerlen-Landgraaf   ‘Patiënt had meer pillen nodig’ Het af

 • Het blijven roerige tijden in de gemeente Brunssum. Coalitie en oppositie waren het vaak oneens, met name over een mogelijke herindeling. Dat heeft ge

 • Op de website van de gemeente informatie over het besluit van de nieuwe minister van Binnenlandse Zaken. Klik op de link http://www.landgraaf.nl/over-

 • Het kan raar lopen. Heerlen en Landgraaf zijn het eens over de onwenselijkheid van het afgraven van de steenberg ON4 in Heksenberg, maar provincie en

 • In een motie vroeg de raad aan college om de actie voor herindeling op te voeren. En de oppositie was weer eens boos.  

 • De raad heeft op 30 november gesproken over een aantal projecten van IBA. In de vergadering van 15 december zullen de besluiten genomen worden.  

 •  Klik op de kaart voor een vergroting GBBL raadslid Alex Schiffelers heeft vragen gesteld in een art. 41 brief over de Avantislijn. Deze geplande verb

 • Landgraafse begroting 2018: Verantwoord investeren in de Landgraafse samenleving De coalitiepartijen GBBL, CDA en PRO Landgraaf zijn trots op de begro

 • Hieronder een stuk van het betoog van de fractie Hart Leers tijdens de Algemene Beschouwingen in de Heerlense gemeenteraad. Betekenisvolle teksten, di

 • Raadsleden kunnen middels een brief om informatie aan College van B&W vragen.  Een verkeersprobleem bij de verkeerslichten tussen Streeperkruis en

 • Bert Janssen Park voor overleden oud-burgemeester. Klik op de link!

 • Had men maar in 2016 een referendum gehouden, dan was veel duidelijk geworden. Nu heeft eerst de vorige coalitie tonnen uitgegeven samen met Heerlen e

 • Meer samenwerking in de regio is vereist. Maar de fusie Heerlen-Landgraaf legt nu juist extra hindernissen op voor omliggende gemeenten die voorlopig

 • Commissie tikt College op vingers, schreef De Limburger. Ietwat voorbarig, want de hoorzitting liet een wat genuanceerder beeld zien. De referendumcom

 • Zolang er geen fusiebesluit ligt, wil Landgraaf niet overleggen met gemeente Heerlen over invulling van die fusie. Vandaag nogmaals bevestigd per brie

 • De oppositie heeft zich beklaagd dat men nog steeds niet is geïnformeerd over de besteding van de gelden voor de strijd voor een zelfstandig Landgraaf

 • Referendumcommissie vindt een advertentie in VIALandgraaf niet objectief, zeker ook omdat er pal onder een advertentie van de gezamenlijke coalitiepar

 • Hoewel er nog geen definitief besluit is genomen, zet het huidige kabinet van PvdA en VVD in op herindeling van Heerlen met Landgraaf. Ontwerp wordt n

 • Zorgwekkend voor de hele regio dat er nog veel te weinig herkenbaar is van de vele plannen. Klik op artikel voor vergroting.

 • Buiten de fusieperikelen heeft Heerlen ook haar eigen problemen: Maankwartier en noodzakelijke bezuinigingen. Klik op de artikelen voor een vergroting

 • Klik op de artikelen voor een vergroting. De Landgraafse oppositie heeft een inversteringsagenda ingediend en de provincie is bereid die te steunen. V

 • Klik voor een vergroting op het bericht. GS Limburg (lees:Koopmans) deelt minister Plasterk mee dat GS geen intenties heeft Brunssum of andere gemeent

 • Landgraaf pakt door op sociaal domein (06-10-2017)   De verbeterde economische situatie van Nederland en het solide financiële beleid van de geme

 • In februari bezocht gedeputeerde Koopmans de Parkstadgemeenten op zoek naar kandidaten voor een herindeling. Ook in Brunssum had hij een gesprek met c

 • Gedeputeerde wil de brief en de antwoorden op de brief van minister Plasterk niet openbaar maken. Het is in de Provinciale Staten besproken en de coal

 • Gedeputeerde Ger Koopmans moet de kritische vragen van minister Plasterk beantwoorden. Gedupeerde gemeente Landgraaf put extra kracht en moed uit dit

 • Plasterk kritisch over fusie Landgraaf-Heerlen Vandaag om 12:58 door Marcel de Veen Foto: ANP Minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken zet vraa

 • Landgraaf heeft nieuwe hoop op zelfstandigheid De redactie Geplaatst opmaandag 18 september 2017 – 12:40 De gemeente heeft weer hoop na een brie

 • Referendumcommissie geïnstalleerd (15-09-2017) Op 22 november kunnen de inwoners van Landgraaf zich tijdens het gemeentelijk referendum uitspreken ove